Předzesilovač

 

Má obsahovat regulátor hlasitosti, symetrie, korekční obvody (basy a výšky nebo vícepásmový ekvalizér).

 

Předzesilovač s pasivními korekcemi:

 

Následující zapojení ukazuje nejjednodušší možnost, jak postavit kvalitní předzesilovač. Je navržen tak, aby každý mohl bez větších úprav případně vynechat ty funkce, které nepotřebuje.

K regulaci přenosu nízkých a vysokých tónů je použit pro svou jednoduchost pasivní korektor tvořený potenciometry P3 a P4. Ty musí mít stejně jako regulátor hlasitosti logaritmický průběh (G).

 

S tímto obvodem můžeme realizovat i korekční předzesilovač pro magnetodynamickou přenosku.

 

Schéma zapojení:

 

 

Rozložení součástek:

 

 

Deska s plošnými spoji:

 

 

Potenciometry jsou typu TP 169 (tandem) a TP 160 (jednoduché). Pro jejich vývody je nutné udělat do desky drážky (vyvrtat tři díry a vypilovat). Ty musí být dostatečně velké, abychom nepoškodili vývody potenciometru. Potenciometry nejprve přišroubujeme k subpanelu a teprve potom připájíme. Sub panel pak bude s celým výrobkem upevněn pomocí dvou šroubů a distančních sloupků k přednímu panelu.